Comunicació

corporativa

  • Plans de comunicació estratègica: Una visió integral de la comunicació alineada amb l'estratègia i els objectius generals de les organitzacions.

  • Comunicació interna i cultura corporativa: La interiorització dels valors de l'organització és fonamental per la projecció de la seva imatge externa. Una planificació acurada de la comunicació interna comporta una millora en els fluxes comunicatius, la motivació i el sentiment de pertenència.

  • Comunicació de risc i de crisi: Plans de comunicació de crisi com a eines per a prevenir i reconduir comunicativament situacions d'impacte negatiu en l'organització, Comunicació de risc  com a enfortiment de les relacions amb els seus públics davant possibles situacions de risc o esdeveniments de crisi.

  • Relacions amb els mitjans de comunicació: Notes de premsa, publicity, comunicats, reportatges o gestió d'entrevistes... Mantenir una bona relació amb els mitjans de comunicació és básic per a la consecució dels objetius de comunicació i arribar als públics desitjats.

  • Branding: Identitat corporativa i imatge de marca.

© 2018 COMunicO

Segueix-nos a les xarxes socials:

  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • Blanco Icono LinkedIn